Yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Lên top