Yêu cầu các địa phương thống kê nhân lực y tế phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng yêu cầu các địa phương thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch. Ảnh: VGP
Thủ tướng yêu cầu các địa phương thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch. Ảnh: VGP
Thủ tướng yêu cầu các địa phương thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch. Ảnh: VGP
Lên top