Yên Bái vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội bất chấp COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Lên top