Yên Bái thông qua 18 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kì họp. Ảnh: Văn Đức.
Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kì họp. Ảnh: Văn Đức.
Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kì họp. Ảnh: Văn Đức.
Lên top