Yên Bái phải báo cáo kết quả thực hiện việc xử lý ông Phạm Sỹ Quý trước 30.11

Ông Phạm Sỹ Quý tại buổi công bố kết luận chiều 23/10.
Ông Phạm Sỹ Quý tại buổi công bố kết luận chiều 23/10.
Ông Phạm Sỹ Quý tại buổi công bố kết luận chiều 23/10.
Lên top