Yên Bái “hỏa tốc” khắc phục vết nứt khổng lồ trên quốc lộ