Yên Bái: Cử tri huyện Trạm Tấu mong được quan tâm xóa đói giảm nghèo

Cử tri huyện Trạm Tấu mong muốn Trung ương quan tâm chính sách giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên hỗ trợ các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Mạnh Cường.
Cử tri huyện Trạm Tấu mong muốn Trung ương quan tâm chính sách giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên hỗ trợ các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Mạnh Cường.
Cử tri huyện Trạm Tấu mong muốn Trung ương quan tâm chính sách giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên hỗ trợ các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Mạnh Cường.
Lên top