Yên Bái có tân Chủ tịch tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Duy trên cương vị mới. Ảnh: baoxaydung.com.vn
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Duy trên cương vị mới. Ảnh: baoxaydung.com.vn