Yên Bái: Cặp vợ chồng nằm chết trên vũng máu, bỏ lại con trai 8 tuổi