Ý tưởng làm barie trên vỉa hè là đúng nhưng cần xem xét lại cách làm