Ý kiến các cá nhân được vinh danh tại “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”