KỶ NIỆM 41 NĂM CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC (17.2.1979-17.2.2020):

Ý chí, sức mạnh của quân và dân Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc

Lên top