Xúc động những dòng sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN
Lên top