Xúc động lễ cầu siêu anh linh 511 nhà báo liệt sĩ

Các nhà sư thực hành nghi lễ tâm linh cầu siêu anh linh các nhà báo liệt sĩ. Ảnh: QĐ
Các nhà sư thực hành nghi lễ tâm linh cầu siêu anh linh các nhà báo liệt sĩ. Ảnh: QĐ
Các nhà sư thực hành nghi lễ tâm linh cầu siêu anh linh các nhà báo liệt sĩ. Ảnh: QĐ
Lên top