Xuất hiện những việc tiêu cực, Thanh tra Chính phủ siết chặt kỷ cương

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top