Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuất hiện hố "tử thần" ở TP.Biên Hòa