Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuất hiện hố “tử thần” mênh mông, 20 hộ dân phải di dời khẩn cấp