Xuất hiện hàng chục điểm bong tróc trên cầu Cửa Đại