Xuất cấp vật tư từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng chống dịch

Triển khai bốc xếp nhà bạt từ kho dự trữ quốc gia lên phương tiện vận chuyển của đơn vị nhận hàng. Ảnh: VGP
Triển khai bốc xếp nhà bạt từ kho dự trữ quốc gia lên phương tiện vận chuyển của đơn vị nhận hàng. Ảnh: VGP
Triển khai bốc xếp nhà bạt từ kho dự trữ quốc gia lên phương tiện vận chuyển của đơn vị nhận hàng. Ảnh: VGP
Lên top