Xuất cấp hơn 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Xuất cấp hơn 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: VGP
Xuất cấp hơn 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: VGP
Xuất cấp hơn 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: VGP
Lên top