Xuất cấp hơn 1.847 tấn gạo hỗ trợ người dân 2 tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch

Xuất cấp gạo hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ảnh Chí Thành
Xuất cấp gạo hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ảnh Chí Thành
Xuất cấp gạo hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ảnh Chí Thành
Lên top