Xuất cấp gạo cho 7 địa phương để hỗ trợ cứu đói nhân dân trong dịp Tết

Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)