Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xử phạt chủ xe không có giấy tờ gốc: Chưa ngã ngũ, song người dân sẽ được tạo thuận lợi