Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi):

Xử nghiêm việc lợi dụng đưa lao động ra nước ngoài để trục lợi

Thí sinh tìm số báo danh, phòng thi trong một kỳ thi tiếng Hàn để hoàn tất thủ tục đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc. Ảnh: Vương Nguyên - ANH THƯ
Thí sinh tìm số báo danh, phòng thi trong một kỳ thi tiếng Hàn để hoàn tất thủ tục đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc. Ảnh: Vương Nguyên - ANH THƯ
Thí sinh tìm số báo danh, phòng thi trong một kỳ thi tiếng Hàn để hoàn tất thủ tục đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc. Ảnh: Vương Nguyên - ANH THƯ
Lên top