Xử nghiêm tổ chức, cá nhân cản trở, làm chậm giải ngân đầu tư công

Dự án Cát Linh - Hà Đông nếu đảm bảo tuyệt đối thì cho chạy tàu. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Dự án Cát Linh - Hà Đông nếu đảm bảo tuyệt đối thì cho chạy tàu. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Dự án Cát Linh - Hà Đông nếu đảm bảo tuyệt đối thì cho chạy tàu. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top