KỶ LUẬT CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM:

Xử nghiêm để trong sạch Đảng, vì niềm tin của nhân dân

UBKT Trung ương đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa). Ảnh: P.V
UBKT Trung ương đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa). Ảnh: P.V