Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xử nghiêm chủ nhân trang Facebook I Love Đà Nẵng xuyên tạc sự thật