Xử mạnh tham nhũng to nhưng lo tham nhũng vặt

ĐB Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc).
ĐB Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc).
ĐB Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc).
Lên top