Xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc: Phương án ra tòa khó khả thi?

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Q.H
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Q.H
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Q.H