Xử lý người xả rác, tiểu bậy: Lắp camera phạt nguội, dùng loa phường “bêu tên” người vi phạm