Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân

Bộ phận một cửa Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa
Bộ phận một cửa Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa
Bộ phận một cửa Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa
Lên top