Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)