Xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)