Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trần Vương
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trần Vương
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trần Vương
Lên top