Xử lý nghiêm hành vi lạm dụng quyền lực gây cản trở, trù dập nhân tài

Những thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 được tuyên dương. Ảnh: Hanoi.gov
Những thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 được tuyên dương. Ảnh: Hanoi.gov
Những thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 được tuyên dương. Ảnh: Hanoi.gov
Lên top