Xử lý nghiêm hành vi cố ý thông tin sai sự thật về phòng, chống dịch

Thông tin giả về dịch bệnh trên mạng xã hội. Ảnh VAFC
Thông tin giả về dịch bệnh trên mạng xã hội. Ảnh VAFC
Thông tin giả về dịch bệnh trên mạng xã hội. Ảnh VAFC
Lên top