Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm: Bài học cảnh tỉnh, ngăn người khác mắc sai lầm

Công an khám xét một cửa hàng trong vụ án Cty Nhật Cường - vụ án liên quan đến nhiều cán bộ của TP.Hà Nội. Ảnh: V.T
Công an khám xét một cửa hàng trong vụ án Cty Nhật Cường - vụ án liên quan đến nhiều cán bộ của TP.Hà Nội. Ảnh: V.T
Công an khám xét một cửa hàng trong vụ án Cty Nhật Cường - vụ án liên quan đến nhiều cán bộ của TP.Hà Nội. Ảnh: V.T
Lên top