Xử lý lái xe ôtô lấn làn, đi ngược chiều làm xe container "chổng vó"

Xe ô tô Ford BKS 47A-105.59 đi ngược chiều dẫn đến tai nạn cho xe container và xe máy - Ảnh Internet
Xe ô tô Ford BKS 47A-105.59 đi ngược chiều dẫn đến tai nạn cho xe container và xe máy - Ảnh Internet