Xử lý cán bộ nhũng nhiễu: "Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ"

Ông Nguyễn Văn Trăm- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thanh Tuấn
Ông Nguyễn Văn Trăm- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thanh Tuấn
Ông Nguyễn Văn Trăm- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top