Xử lý cán bộ có sai phạm: Không có chuyện “hạ cánh an toàn”

Ông Vũ Huy Hoàng thời còn là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: QH
Ông Vũ Huy Hoàng thời còn là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: QH
Ông Vũ Huy Hoàng thời còn là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: QH
Lên top