Xử lý cán bộ cấp cao có sai phạm: "Chặt cành sâu để cứu cả cây"

Một số cán bộ cấp cao của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bị xử lý hình sự (Từ trái qua phải: ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh, ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM). Đồ hoạ: T.V
Một số cán bộ cấp cao của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bị xử lý hình sự (Từ trái qua phải: ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh, ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM). Đồ hoạ: T.V
Một số cán bộ cấp cao của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bị xử lý hình sự (Từ trái qua phải: ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh, ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM). Đồ hoạ: T.V
Lên top