CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP XÚC CỬ TRI Ở TP.CẦN THƠ:

Xu hướng tiến bộ là phải tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ ngày 4.10. Ảnh: HT
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ ngày 4.10. Ảnh: HT
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ ngày 4.10. Ảnh: HT
Lên top