Xót xa Trường THPT Mù Cang Chải tan hoang sau cơn lũ quét

Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái tan hoang sau lũ.
Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái tan hoang sau lũ.
Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái tan hoang sau lũ.