Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xót xa gia cảnh 2 nông dân nghèo bị sét đánh thiệt mạng