Nghệ An:

Xôn xao việc học sinh tố cô giáo chép bài tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cho người khác