Xôn xao hình ảnh được cho rằng Trưởng phòng Giáo dục đánh bạc

Hình ảnh được đăng tải trên Facebook cho rằng trưởng phòng GD huyện Cẩm Xuyên đánh bạc.
Hình ảnh được đăng tải trên Facebook cho rằng trưởng phòng GD huyện Cẩm Xuyên đánh bạc.
Hình ảnh được đăng tải trên Facebook cho rằng trưởng phòng GD huyện Cẩm Xuyên đánh bạc.
Lên top