Nghệ An:

Xôn xao hình ảnh chú rể rước dâu bằng xe nâng