Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng đối với ông Nguyễn Hồng Trường

Ông Nguyễn Hồng Trường. Ảnh: Theo ANTĐ.
Ông Nguyễn Hồng Trường. Ảnh: Theo ANTĐ.
Ông Nguyễn Hồng Trường. Ảnh: Theo ANTĐ.
Lên top