Xoá tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Nguyễn Văn Hiến

Thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với ông Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: TTXVN
Thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với ông Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: TTXVN
Thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với ông Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: TTXVN
Lên top