Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xóa đói, giảm nghèo từ “vàng trắng”