Xin ý kiến Bộ Chính trị trần cấp tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh loại I

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Q.H